Υπερηχογράφημα Καρδιάς Εμβρύου

Οι Συγγενείς Καρδιοπάθειες αποτελούν τις πιο συχνές αλλά και τις πιο σοβαρές ανατομικές ανωμαλίες. Απαντώνται περίπου σε 1 στα 100 έμβρυα και σε σημαντικό ποσοστό συσχετίζονται με χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Με τη βοήθεια των σύγχρονων μεθόδων της παιδοκαρδιοχειρουργικής και της παιδοκαρδιολογίας, ένα μεγάλο ποσοστό των παθήσεων αυτών μπορεί να επιδιορθωθεί χειρουργικά μετά την γέννηση και τα παιδιά να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Έχει αποδειχθεί όμως, ότι η σωστή προγεννητική διάγνωση μέσω του υπερηχογραφικού ελέγχου είναι σημαντική και μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην πρόγνωση αυτών των παιδιών.

Για αυτούς τους λόγους που αναφέρθηκαν, σε κάθε υπερηχογραφική εξέταση που εκτελείται στο κέντρο μας δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξέταση της καρδιάς του εμβρύου. Όμως μερικές φορές υπάρχει ένδειξη για λεπτομερέστερο έλεγχο της ανατομίας και της λειτουργίας της καρδιάς με την εκτέλεση υπερηχοκαρδιογραφίας εμβρύου. Η εξέταση αυτή συνήθως πραγματοποιείται στο δεύτερο τρίμηνο, σε ηλικία κύησης 19 εβδομάδων και μετά, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με την εξέταση Β’ Επιπέδου. Όμως σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για πρώιμο έλεγχο είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί από τις 16 εβδομάδες, ή και νωρίτερα. Στο κέντρο μας, με τη χρήση πρωτοποριακής τεχνολογίας (GE SlowFlow) είναι δυνατή η αναλυτική εξέταση της ανατομίας της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων ακόμα και από τις 12 εβδομάδες προκειμένου να γίνεται όσο το δυνατόν πιο πρώιμος έλεγχος της καρδιάς του εμβρύου.

Παραδείγματα ενδείξεων για εξειδικευμένο έλεγχο με υπερηχοκαρδιογραφία είναι τα ακόλουθα:

  • Υποψία καρδιακής ανωμαλίας από την Εξέταση Β’ Επιπέδου
  • Ιστορικό ύπαρξης Συγγενούς Ανωμαλίας του Καρδιαγγειακού Συστήματος στην οικογένεια
  • Νόσοι του συνδετικού ιστού
  • Υποψία καρδιακής ανωμαλίας από το υπερηχογράφημα του πρώτου τριμήνου, ή και παρουσία αυξημένης αυχενικής διαφάνειας (>3,5 χιλιοστών)
  • Λήψη ορισμένων φαρμάκων από την μητέρα, όπως αντικαταθλιπτικά ή αντιεπιληπτικά
  • Ιστορικό διαβήτη τύπου 1 στην μητέρα
  • Ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού του εμβρύου
  • Δίδυμη κύηση με μονοχοριακά δίδυμα.
  • Ανάγκη για καθησυχασμό των γονέων