Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας

Η αυχενική διαφάνεια και ο αναλυτικός έλεγχος.