Προγεννητικός Έλεγχος

Στο κέντρο μας διαθέτουμε την εμπειρία και τις κατάλληλες πιστοποιήσεις ωστε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες προγεννητικού ελέγχου βασισμένες στα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Γιατί για εμάς έχει μεγάλη σημασία να αισθάνεστε σιγουριά και ασφάλεια.

Υπερηχογράφημα Αρχόμενης Κύησης

Position or Job Title

A short bio with personal history, key achievements, or an interesting fact.

Email me: mail@example.com

Υπερηχογραφικός Έλεγχος Α’ Τριμήνου – Αυχενική Διαφάνεια

Position or Job Title

A short bio with personal history, key achievements, or an interesting fact.

Email me: mail@example.com

Β’ Επιπέδου

Position or Job Title

A short bio with personal history, key achievements, or an interesting fact.

Email me: mail@example.com

Εμβρυοκαρδιογραφία

Η εξέταση αυτή συνήθως πραγματοποιείται στο δεύτερο τρίμηνο, σε ηλικία κύησης 19 εβδομάδων και μετά, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με την εξέταση Β’ Επιπέδου. Σκοπός της εξέτασης είναι η λεπτομερής εξέταση της καρδιάς του εμβρύου όταν υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για Συγγενείς Καρδιοπάθειες.

Υπερηχογράφημα ανάπτυξης – Εξέταση Doppler

β επιπεδου

Position or Job Title

A short bio with personal history, key achievements, or an interesting fact.

Email me: mail@example.com

εμβρυοκαρδιογραφία

Position or Job Title

A short bio with personal history, key achievements, or an interesting fact.

Email me: mail@example.com


Έχετε απορίες;